Werkgroep Valpreventie

Leden werkgroep

David Frank - Huisarts, Orion, voorzitter
AnneTo Boddeus - Huisarts, Sagenhoek
Liesbeth de Vries - POH-S, Orion
Marlies Koelewijn - POH-S, Sagenhoek
Marcel Fokker - Fysiotherapeut, MTC de Fysioclub
Mark Slager - Apotheker, apotheek Orion
Anouk van Gangelen - Ergotherapeut praktijk Veluwe
Annemieke de Jong - Stichtingssecretaris

Aanleiding

Uit het aantal ziekenhuisopnamen, doden en blijkt dat ‘vallen’ een ernstig probleem vormt bij ouderen. Dit brengt hoge medische kosten met zich mee. De wijken Schothorst en de Koppel hebben een hoger percentage ouderen dan gemiddeld in Amersfoort, wat de aanleiding is om het valprobleem in deze wijken aan te pakken.

Doelstelling/resultaat

Het zorgpad valpreventie richt zich op:
  • Het verminderen van angst om te bewegen bij ouderen.
  • Het verbeteren van de conditie.
  • Het voorkomen van valongelukken.
De inspanning van de werkgroep leidt tot:
  • De alertheid van zorgverleners op het vroeg signaleren van de risico’s.
  • Een multifactoriële aanpak door multidisciplinair team.
  • Een multifactoriële aanpak van de diagnostiek en behandeling van overige riscofactoren zoals voedingsdeficiënties, osteoporose, slechtziendheid, cognitie en gewrichtsproblemen.

Status

Het project als zodanig is afgerond en ingepast in reguliere zorg.

Documenten