Werkgroep Terminale Zorg

Leden werkgroep

Nelien Hylkema - Huisarts, Orion, voorzitter
Anne To Boddeüs - Huisarts, Sagenhoek,
Jolanda van der Halm - Wijkverpleegkundige, B3.0
Mark Slager - Apotheker, Apotheek Orion
Annemieke de Jong - Stichtingssecretaris

Aanleiding

In de terminale fase kan de patiënt en zijn/haar naasten tegen vermijdbare onvolkomenheden in de zorgverlening oplopen, die te maken hebben met onvoldoende samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorgverleners. Betrokken zorgverleners vinden dit onacceptabel en ervaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gevoelde urgentie om dit te verbeteren.

Doelstelling/resultaat

Terminale zorg wordt vanuit een geïntegreerd samenwerkingsverband van bestaande zorgvoorzieningen geleverd. De zorg voorziet in de individuele vraag en behoefte van de patiënt en zijn/haar naasten. De werkgroep heeft als doel maatwerk te leveren voor de patiënt en zijn/haar naasten door verbetering van de volgende punten:
  • Er wordt gewerkt met een individueel zorgplan.
  • Er wordt gewerkt met een regievoerder of casemanager.
  • Er is eenduidigheid in informatieverstrekking.
  • Er is sprake van een proactieve zorgplanning, waardoor voorkeuren en wensen van de patiënt beschermd worden tegen crisissituaties.

Status

Dit project is actief.

Documenten

Terminale Zorg - overzicht.pdf

huisarts_en_doktersassistent.pdf

wijkverpleegkundige.pdf

apotheker.pdf

apothekersassistent.pdf

Bijlage 1 Informatiefolder opiaten.docx

Bijlage 2 Zorgplan terminale fase.docx

Bijlage 3 Checklist terminale fase.docx

Bijlage 4 Overdracht HAP.docx

Bijlage 5 Toestemmingsformulier.docx

Bijlage 6 Materiaallijst.docx

Bijlage 7 Format evaluatie.docx

Bijlage Catheter bestelllijst.docx

Bijlage Wondkaart Schothorst.docx