Werkgroep GGZ Netwerkbijeenkomsten

Leden werkgroep

Chantal Emaus - Huisarts, Sagenhoek, voorzitter
Gerrie Leusink - POH-GGZ, Sagenhoek
Dave Mons - POH-GGZ, Orion

Samenwerkende partners

  • KAPPA
  • Praktijk Voor psychotherapie L. van Elburg, Indebuurt033
  • MTC de Fysioclub
  • S.P.E.L., De Koperhorst ?
  • Wijkteam Schothorst
  • GGD-jeugdarts
  • SRO sport & activiteiten
  • Buurt netwerkcoach en wijkverpleegkundige

Beschrijving van het project

Het doel van deze werkgroep is om met verschillende partners uit de wijk een GGZ-netwerk op te bouwen. Hierbij brengen we trends en signalen uit de wijk in kaart, bekijken we of er voldoende aanbod is op het gebied van GGZ en proberen we daar waar mogelijk een passend aanbod te ontwikkelen. Hierin maken we gebruik van elkaars expertise.
Door een proactieve en preventieve aanpak gericht op gezondheidsbescherming en bevordering, verwachten wij de gezondheid en het welzijn van onze wijkbewoners te verbeteren.

Status

Dit project is actief.