Werkgroep Depressie

Leden werkgroep

Chantal Emaus - Huisarts, Sagenhoek, voorzitter
Louise Filius - Huisarts, Orion
Mirre Teeuw - POH-GGZ, Orion
Gerrie Leusink - POH-GGZ, Sagenhoek
Mark Slager - Apotheker, Apotheek Orion
Annemieke de Jong - Stichtingssecretaris

Aanleiding

In de wijken de Koppel, Kruiskamp en Schothorst ligt het percentage van mensen met risico op een psychisch aandoening als depressies of angststoornissen significant hoger dan in andere wijken in Amersfoort.

Doelstelling/resultaat

Het doel is om de mensen met een depressie of depressieve klachten eenduidige zorg te bieden. Daarvoor implementeren we een zorgketen gebaseerd op de matched en stepped care. Dit houdt in een behandeling afgestemd op de kenmerken van de patiënt zoals de ernst van de problematiek, de vaardigheden van de patiënt, de omgevingsfactoren en de wensen en behoeften van de patiënt volgens een bepaald stappenplan. Onderdelen van deze benadering zijn:

  • Het vergroten van de aandacht voor het signaleren van depressie.
  • Een multidisciplinaire zorg.
  • Een wijkgerichte sociale GGZ-kaart.
  • Matched care; zorg op maat.
  • Impuls keuze en gebruik KIS (Vital Health), waardoor de patiënt een betere E-Health mogelijkheid geboden krijgt.

De inspanning van de werkgroep leidt tot:

  • Meer aandacht voor deze patiëntengroep, waardoor de reguliere depressiezorg geoptimaliseerd is. Onder andere een verbetertraject van antidepressiva.
  • Een halfjaarlijks wijkgerichte GGZ- netwerkoverleg.
  • Een toename van de kennis bij zorgverleners over het bestaande welzijnsaanbod.

Status

Het project als zodanig is afgerond maar kent een doorstart in een halfjaarlijks wijkgericht GGZ netwerkoverleg.