Over ons

Stichting de Koppeling met Schothorst is een eerstelijns samenwerkingsverband tussen huisartsenpraktijken Sagenhoek, Orion, Maan en Zon, apotheek Orion en MTC de Fysioclub. Het vierkoppige bestuur van de stichting wordt gevormd door een afgevaardigde van elke organisatie.
Daarnaast is de stichtingssecretaris primair verantwoordelijk voor het organisatorisch en bestuurlijk ondersteunen en adviseren van het stichtingsbestuur bij de uitvoering van hun bestuurlijke taken, bij het aansturen en bewaken van de processen en bij de interne- en externe communicatie. Dit met het doel om bij te dragen aan adequate besluitvorming en een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen van de stichting.

Bestuur

Chantal Emaus - Voorzitter
Nelien Hylkema - Bestuurslid
SImone Fens - Penningmeester
Mark Slager - Secretaris

Coördinator van de stichting

Birgit Smit

Met wie werken we samen?

De stichting werkt samen met zorgverleners uit de wijken. Er zitten diëtisten en medewerker van de thuiszorg in verschillende werkgroepen. Bovendien worden diverse zorgverleners betrokken bij de zorgpaden die de stichting ontwikkelt en bij verschillende netwerkbijeenkomsten.