Waar staan we voor?

Stichting de Koppeling met Schothorst is opgericht om de samenwerking tussen zorgverleners binnen de eerste lijn beter af te stemmen. Wij richten ons daarbij op de zorg aan kwetsbare groepen binnen de Amersfoortse wijken de Koppel en Schothorst.
De Stichting de Koppeling met Schothorst maakt daar waar nodig de domeinen zorg en welzijn toegankelijk en faciliteert de patiënt bij het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid.

Waar gaan we voor?

Met onze aanpak hebben wij als doel de gezondheid en het welzijn van onze wijkbewoners te verbeteren.
Op basis van de gegevens van de wijkscan; een instrument dat analyses maakt en inzicht geeft over behoeften binnen de wijken de Koppel en Schothorst, ontwikkelen wij multidisciplinaire zorgpaden (beschreven in de werkgroepen), waarbij de samenhang tussen preventie, cure en care, kwaliteit en efficiëntie verbetert. We maken hierin, daar waar mogelijk, gebruik van wetenschappelijk gefundeerde methoden en interventies.
Met een proactieve en preventieve aanpak, gericht op gezondheidsbescherming en -bevordering, verwachten wij de gezondheid en het welzijn van onze wijkbewoners te verbeteren.
Wij doen dit in samenwerking met de ‘Gezonde Wijk’ van de gemeente Amersfoort, om optimaal gebruik te maken van de beschikbare kennis en middelen.